20 zwycięzców Konkursu Santander X Tomorrow Challenge

Poznaliśmy dwadzieścia nagrodzonych projektów Santander X Tomorrow Challenge, globalnego wyzwania dla przedsiębiorców na całym świecie. Celem było stworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych w odpowiedzi na Covid-19.

Konkurs, który został uruchomiony na stronie www.santanderx.com, był podzielony na cztery kategorie:

  1. Re-Invent, aby dostosować modele biznesowe do nowej sytuacji;
  2. Re-Launch, aby ponownie otworzyć działalność i zidentyfikować nowe możliwości rynkowe;
  3. Re-Skill, aby rozwijać nowe umiejętności zawodowe;
  4. i Re-Work, aby wesprzeć walkę z bezrobociem wywołanym pandemią.

W każdej kategorii przyznano pięć nagród.

Podczas prezentacji, której przewodniczyła Ana Botín, prezes Banco Santander, pod przewodnictwem Esther Vaquero, poznaliśmy zwycięskie pomysły.

Re_inventRE-INVENT

Kategoria Re-Invent (Adaptacja modeli biznesowych do nowej sytuacji) została oceniona przez: Cristinę Alvarez - Chief Digital & Innovation Officer w Santander HQ, Siobhan Dullea - CEO Masschallenge, Bill Aulet - MD w Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship, Cesar Buenadicha - Unit Chief Discovery w IDB Lab, Angel Rivera - Executive Vice President Commercial Banking w Banco Santander Mexico. Nagrodzone pomysły to:

Bewica (Wielka Brytania). Platforma, która poprawia cyberbezpieczeństwo organizacji dzięki intuicyjnej i ekonomicznej ochronie.

Fofuuu (Brazylia). Narzędzie do monitorowania terapii telematycznej dla dzieci o specjalnych potrzebach.

Flicq (Stany Zjednoczone). System monitorowania urządzeń przemysłowych w czasie rzeczywistym.

Motion Miners (Niemcy). Narzędzie do zapobiegania nowym infekcjom za pomocą czujników i sztucznej inteligencji.

WConnect (Brazylia). System "Simples Presita", który łączy lekarza, pacjenta i aptekę w celu sprzedaży leków na receptę online.

Re_launch

RE-LAUNCH

Kategoria Re-Launch (Ponowne otwarcie działalności i identyfikacja nowych możliwości rynkowych) została oceniona przez: Borję Oyarzábal - CEO w Tresmares Capital, Jackie Hyland - CEO & Founder A55, Jinane Abounadi - Executive Director of Sandbox Innovation Fund Program, Juliano Seabra - Division Chief Innovation and Creativity, Knowlegde Innovation and Communication w IDB Lab, Juan Olaizola - COO w Banco Santander Spain. Nagrodzone pomysły to:

Humanitcare (Hiszpania). Całodobowy dostawca opieki zdrowotnej dla pacjentów z chorobami przewlekłymi.

Komodore (Hiszpania). Platforma do tworzenia aplikacji i automatyzacji procesów w zakwaterowaniu turystycznym. Oszczędzają czas dla hotelarza i poprawiają wrażenia użytkownika.

Lexgo (Chile). Zautomatyzowane usługi doradztwa prawnego, których celem jest skrócenie firmom czasu na biurokrację, aby mogły one skupić się na szybkim rozwoju działalności.

Mater Dynamics (Portugalia). Oferuje bezpieczne, odizolowane i monitorowane środowisko do transportu żywności. Jego zaletą jest oszczędność zasobów, zarówno energetycznych, jak i gospodarczych.

VU Security (Hiszpania). Umożliwia identyfikację i walidację użytkowników, co gwarantuje organizacjom przeprowadzanie bezpiecznych transakcji i zapobieganie oszustwom.

Re_skill

RE-SKILL

Kategoria Re-Skill (Rozwój nowych umiejętności zawodowych) została oceniona przez Roberto Di Bernardiniego - Head of Global HR w Santander HQ, Adriána Garcíę-Aranyosa - prezesa Endeavor, Kathleen Kennedy - Dyrektora Wykonawczego w MIT Center for Collective Intelligence, Cristinę Pombo - Doradcę Sektora Sektorowego w IDB Lab oraz José Manuela Manzano - Kierownika Działu Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej, Santander Chile. Nagrodzone pomysły to:

Ada ITW (Argentyna). Intensywne szkolenia online w zakresie programowania i rozwoju umiejętności miękkich dla kobiet oraz łączeniu ich z nowymi możliwościami zatrudnienia.

Arcux (nau). Szkolenia online w zakresie architektury i budownictwa. Jego cel: zrównanie dostępu do najlepszej wiedzy w swojej branży.

bedu (Mexico). Szkolenie umiejętności cyfrowych i technologicznych dla osób o niskich dochodach, które aspirują do lepszych możliwości zatrudnienia.

Filmpedia (Hiszpania). Biblioteka treści audiowizualnych wzbogacona o propozycje pedagogiczne i uporządkowana w obszarach wiedzy i przedmiotów.

Zapiens Technologies (Hiszpania). Jego celem jest umożliwienie zespołom uczenia się i natychmiastowego dostępu do wiedzy korporacyjnej oraz ułatwienie nabywania umiejętności specyficznych dla firmy.

Re_work_ganadoresRE-WORK

Kategoria Re-Work (Wsparcie w walce z bezrobociem wywołanym przez pandemię) oddelegowała wybór zwycięzców lara de Mesa - Head of Responsible Banking w Central Santander, Jonathan Nelson - DYREKTOR GENERALNY i Założyciel H&F, Svafa Gronfeldt - Starszy doradca dziekana w MIT SA + P, Elena Heredero - Główny specjalista sektora prywatnego w dziedzinie edukacji i przyszłości pracy w IDB Lab, Karine Bueno - Sustainability Director, Santander Brazil. Nagrodzone pomysły to:

Connecting Visions (Hiszpania). Firma konsultingowa, która identyfikuje talenty dostępne po kryzysie Covid-19, generując widoczność i łącząc potencjalnych klientów.

Service Club Delivery (Hiszpania). Rozwiązanie rekrutacyjne dla branży hotelarskiej przekształciło się po pandemii w usługę rekrutacyjną niezbędnych pracowników.

Sumá (Brazylia). Platforma ułatwiająca drobnym rolnikom dostęp do rynków poprzez bezpośrednią linię dla nabywców.

Taqe (Brazylia). Oprogramowanie rekrutacyjne, które pomaga młodym ludziom, mającym trudności w dostępie do rynku pracy.

Woke (Mexico). Platforma współpracy z własnymi usługami dla freelancerów, przedsiębiorców lub MŚP.

20 000 euro i dodatkowe korzyści

Każdy z dwudziestu zwycięzców otrzyma po 20 000 euro na opracowanie swoich projektów oraz wsparcie poprzez mentoring i roadshows w celu uzyskania dostępu do finansowania i mediów.

Zwycięskie projekty pochodzą z 10 krajów (Argentyna, Brazylia, Chile, Niemcy, Meksyk, Portugalia, Peru, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone), z Hiszpanią, Brazylią i Meksykiem, na czele.

Przedsiębiorczość kobiet

Jednym z najbardziej zaskakujących faktów tego Santander X Tomorrow Challenge była obecność kobiet w projekcie. Z dwudziestu zwycięskich projektów 40% to rozwiązania prowadzone przez kobiety, co odzwierciedla wzrost obecności kobiet w działaniach na rzecz przedsiębioczości.

Inicjatywa, promowana przez Banco Santander za pośrednictwem uniwersytetów Santander, ma na celu pobudzenie innowacji w obliczu wyzwań związanych z nową normalnością wynikającą z Covid-19.